nedjelja, 17. prosinca 2017.

Seksualne perverzije muslimana, zasnovane na životu njihovog proroka

 Ne malo njih se zgranulo na video koji smo prikazali prije par dana: Dosta ih je možda mislilo da se radi o nekoj vrsti "simpatične" šale, neke dosjetke ili ruganja prema "nepodnošljivom" Islamu; nepodnošljivost moguće izazvana izvjesnom "islamofobijom".

Ne. Video ukazuje na nešto mnogo dublje i bitno, što se jednoko određene osobe mogle uočiti: radi se o suštinskoj perverziji Islama zasnovanoj na samim korijenima te ideologije: Muhamedovoj teoriji i životu.

Zašto se muslimani vjenčaju sa djevojčicama, zašto je upravo ove godine proces donošenja zakona u Iraku (oslobođenom od Sadama!?) o dozvoli brakova sa djevojčicama od baš i upravo 9 godina?

Jer je to prvi Muhamed počinio sa Aišom. Onda njegovi sljedbenici upravo to nasljeđuju, što je - nažalost i katastrofalno - nasljeđuju.


Ali potrebno je obrazložiti i ono prikazano na videu. Pogledati ćemo objašnjenja dana od velikog poznavaoca Islama, egipatskog koptskog svećenika Zakarije Botrosa - proglašen od utjecajnih hodža kao "Neprijatelj Islama br. 1", ali ne zbog istine koju citira, već što odvaja ogroman broj muslimana od Islama, tj. doprinuo je velikom broju obraćenja muslimana na kršćanstvo. Živi u izgnanstvu.


Muhamedova homoseksualnost (pedofiliju smo natuknuli govoreći o Aiši, ali nije jedini izvor) :

Botros navodi 44 hadisa, između kojih najvažniji su Sunan Bayhaqi i Al Halabi. Prema istima, neki čovjek zvani Zahir, poznat po tome što je govorio "prorok mene voli", rekao je da ga je jednog dana Muhamed gledao odostrag i odjednom ga snažno zagrlio. Zahir, uzbunjen, povika: "Odmakni se!", i nakon što se okrenuo i vidio da se radi o Muhamedu, prestao se trzati i počeo "gurati svoja leđa u prorokova prsa - molitve i blagoslovi na njemu".

Abu Hurreirov (smatran za vrlo pouzdanog pripovjedača) hadis navodi kako je Muhamed lizao jezike Alijinih (budućeg kalifa) sinova, Hasana i Huseina - od štovanog Ši sjećanja.

"Trans" tendencije: 

U hadisu Sahiha Bukhari - osim toga u ne manje od 32 spominjanja u drugim islamskim knjigama - tvrdi se da je Muhamed često ležao na krevetu odjeven u žensku odjeću, posebno onu njegove žene Aiše.

Nije se radilo samo o nekom slučaju. Botros spominje hadis, od Sahih Bukharija (2/911) koji bilježi Muhamedov tvrdnju: "Otkrivenje (tj. Kur'an) nikada ne dolazi k meni kad se odijevam u ženskoj odjeći, osim kad sam odjeven u Aišinoj ", što znači da je to bila neka navika da prorok obuče žensku odjeću."Kakav je prorok ovaj kojeg slijediš?", pita ljutito Botros muslimane. "Gdje je njegov moral? Ovo je čovjek kojeg muslimani slave? Koristite svoju pamet!"

Nema komentara:

Objavi komentar