ponedjeljak, 11. prosinca 2017.

Promocija hlača u ženskoj garderobi šesdesetih godina: plan feminizma

 Za razbijanje karakteristične i dražesne ženstvenosti. Žena, majka i djevojka trebale su postati muškaraste, pod izlikom jednakosti s muškarcem. Doista, žene su jednakog dostojanstva kao i muškarci, ali su različite s obzirom na svoju ulogu, i na svoje naravne - tjelesne i psihološke - karakteristike.

Te naravne razlike od Boga dane - "Bog ih stvori muško i žensko" - Novi Svjetski Poredak želi poništiti "u ime pravde". Kao što je komunizam, prethodnica NWO, "u ime pravde" htio dokončati naravne socijalne razlike proizvodeći najveće moguće nepravde u društvu. Jer siliti ono što je od Boga dano, znači ići protiv naravi, a to dovodi do neizbježnog rasula. Ne možemo saditi porvće naopačke, s listovima u zemlju. To ne može dati roda. Komunistička, bezbožna vizija svijeta, jednako je neplodna. 

Ovu dinamiku ubacivanja mržnje i rastakanje društva NWO sada ubacuje preko svih svojih moćnih sredstava komunikacije i politike promocijom rodne ideologije, koja je ništa drugo do kulturni marksizam. Ono što je marksizam bio s obzirom na borbu među klasama, to je sada ideologija žendra među spolovima.

Tuzla, 1958:Žene su žene, muškarci muškarci. Dječaci-dječaci i djevojčice-djevojčice. Nijedna žena u hlačama! Vidimo elegantnost kod običnog svijeta kakvu danas rijetko možemo vidjeti.

Onda, malo godina nakon ovoga, dolazi pritisaka feminizma, u prvom redu sa Zapada. Dolazi nova i provokativna, jednostavno bezobrazna moda, posebno za naše starije koji su se snebivali kad su počele mini suknje, pantalone kod djevojaka, i sl. Nažalost, ono što se moćno forsira odozgor, teško se suprostavlja. Za nekoliko godina, nova moda se uveliko nametnula.

Interesantno je opaziti da nisu svi primjećivali ova strujanja tek tako površno ili "staromodno se snebivajući". Ne. Mudri i razboriti ljudi su to uvidjeli, i znali ukazati na pravi razlog stvari.

Jedan od takvih ozbiljnih i solidnih mislioca bio je italijanski Kardinal Siri. Upravo 1960 piše Katoličkoj Akciji u Italiji upozoravajuće pismo gledi sve veće učestalosti nošnje hlača kod žena.

Ne radi se o bezazlenoj stvari onih koji su navikli na "starinsko". Radi se o udaru na samu narav žene i majke, na pristojnost i čednost. Želi se izgubiti sram kod žena, napraviti ih pomamnim za mušku pohlepu i osramotiti ih u očima svoje djece. Nastoji se pobiti naravnu razliku između muškarca i žene, upozoravao je još tada Kardinal Siri, potičući katoličke odgojne kadrove na održavanje dobrih običaja, na očuvanja ženstvenosti i čednosti kod žena i majki, koja se treba odražavati u svakom pogledu, svakako i u nošnji.

Također, istih godina sa svjetovne strane dizali su se glasovi na Zapadu u području kulture nastojeći očuvati ženstvenost kao stup društva, upravo suprotno feminizmu. Jedna takva spisateljka bila je Helen Andelin,


recimo, knjiga "Bontona" za američku publiku. Andelin je isticala da žena ne mora biti lijepa da bi bila ženstvena. "Postigni žensko ponašanje povećavanjem razlika između tebe same i muškarca, ne preko sličnosti. Kako se muški načini oslanjaju na čvrstinu i tvrdoću, ti trebaš biti ljubazna, pažljiva, delikatna i svijetla. Primijeni to na tvoj način hodanja, govora, gestikuliranja i pažnje prema samoj sebi".

Danas će te opsovati ako kažeš javno nešto ovakvo. Ali onda im ti odgovori:


"Ne ću biti kao sovjetska ropkinja osamdesetih godina kada ste počinjali eksperiment. Hoću biti žena. I hoću biti sa muškarcem kako Bog zapovijeda. Uništavate ženu, uništavate muškarce praveći od njih ženkaste tipove. Negdašnje vrline hrabrosti i žrtve gurnute su u zadnji plan, promičući liberali uništenje muškaraca, uništenje oca, te prema tome i svakog autoriteta. 


Onda u SSSR bio je komunizam na prvenstveno ekonomskoj bazi. Danas se radi o uvođenju međunarodnog komunizma oduzimanjem nezavisnosti nacija preko kreditnih manipulacija svjetskog financijskog sustava koji promiče novo kulturno i materijalno potpuno otuđeno i ovisno stanovništvo.

Da li ćemo smoći snage da se odupremo? Nikad se ne ćemo predati. Ne smijemo se predati. Odučimo li tako, Bog će učiniti svoje. Zlo nije svemoćno.

Ah, usput, promiči dostojanstvenost razlika muškarca i žene koje oplemenjuju. Đavo ne može imati zadnju riječ.


[Moskva, 1966 i danas. Gagarinova kćerka i studentica kemije. Da li će se obnoviti društvo? Sa tetovažama ili muškarastim i prostim djevojkama?]

Sergey Glazyev je savjetnik predsjednika Putina. Ovo je napisao u Ruskoj Zawtri: "Svi moji pokušaji za objasniti da nam je potreban prijelaz prema konzervativnoj sintezi utemeljenoj na tradicionalnim vrijednostima, učestvovanje religioznih konfesija za stvaranje ideološke baze, bili su odbačeni od naših evropskih sugovornika makar bili demokrišćani i imali kršćansko-demokratske tradicije. Oni ne žele vratiti se na autentične vrijednosti, brinu se više za istospolne brakove i druge sotonske ideje. I to je zašto je, u krajnjoj liniji, Evropa osuđena."

Nema komentara:

Objavi komentar