utorak, 19. prosinca 2017.

Lobby gay, svjesna i planirana degeneracija

 A ljudi u Sodomi bili su nevaljani i ogriješili su se veoma pred Gospodom. (Postanak 13:13)

Zovnu Lota pa mu reknu: "Gdje su ljudi što su noćas došli k tebi? Izvedi nam ih da ih se namilujemo? (Postanak 19:5)

Ništa novo, dakle, pod suncem:Ali jest to da želi predočiti kao "tolerancija" ili čak krepost. Koji je smisao da djeca gledaju ovu gnusobu? Normalizacija degeneracije i pedofilije. Borba protiv Boga. Uništenje evropske kulture i kršćanske tradicije, koliko je još ima ili preostaje. To je cilj.

Sva im je moć ovog svijeta dana u ruke:


[Sva prvoškolska djeca biće poučeni o "gay i transrodnoj toleranciji"]

Sodomizam je tradicionalno jedan od četiri grijeha koji vapiju nebu za kaznom. Jer izvrće naravni i nadnaravni plan Božji za čovjeka. Ne radi se samo o grijehu "slabosti", već grijehu protiv naravi, i time direktno udara na Božju odredbu, tumači Sv. Toma. Prema tome ima dodirne točke sa sotonizmom.

Ovaj projekt je jedna od najvećih eksteriorizacija sotonskog napada u naše doba.

Ali dok Bog ne kaže "Dosta!". A njegova riječ ne prolazi, prihvatimo je sa svom svetom ozviljnošću:

"Nato dva čovjeka rekoše Lotu: "Ako imaš ovdje još koga svojega, zeta, svoje sinove i kćer, ili koga još drugoga u gradu, izvedi ih iz ovoga mjesta! Jer mi ćemo zatrti ovo mjesto; jer teška se tužba digla proti njima pred Gospodom, zato nas posla Gospod, da ih zatremo." Tada Lot izađe van i porazgovori se sa zetovima svojim, koji su se bili oženili kćerima njegovim, i reče: "Ustajte! Izađite iz mjesta ovoga, jer će Gospod zatrti grad ovaj!" Ali su zetovi njegovi mislili, da se on samo šali." (Postanak 19: 12-14)Nema komentara:

Objavi komentar