srijeda, 21. veljače 2018.

Iranski derviši i smrt

"On misli da se svetim. Ne tiče me se. Samo sam ja znao da je ovaj novi šejh Nurudin veoma sličan onom mladom dervišu što je s golom sabljom u zubima preplivavao rijeku da napadne neprijatelje vjere,..." Derviš i smrt. Meša Selimović

Nekoliko već tjedana derviši (suniti) u Iranu su jako angažirani u revoluciji protiv režima. Vladine snage su htjele uhapsiti neke njihove vođe početkom veljače, ali su naišli na veliki otpor sunita koji su napali policiju i osujetili nakanu:


Prije dva dana jedan derviš ili iz njihove klike je krenuo autobusom na policiju ubivši troje agenata:


Derviši su suniti, što znači da su prenosni remen saudijaca, tj. sionista u cilju balkanizacije Irana. Izraelu je prijeko potrebno oslabiti rastuće njemu protivne snage.

Ako si mislio da su derviši "mistična strana Islama", koja bi bila "blaža, razumnija, pitomija ili prihvatljivija", varaš se.


[Sarajlije uživale u "nebeskom plesu" derviša iz Turske: Ljudi su stvoreni različiti da se upoznaju]

Derviši će uvijek biti unutar totalitarnog programa Islama.

"Palim vam svijeću u sjećanju i u srcu, vama koji ste bili dobri i naivni.
Sad onaj koji nosi vaše ime nastavlja vaše djelo, ne odričući se ničega vašeg, osim naivnosti." Derviš i smrt, Meša Selimović.

Nema komentara:

Objavi komentar