srijeda, 3. siječnja 2018.

Uzurpator - globalistički agent: još migranata treba u Evropi; demagozi, ksenofobi i rasisti ih ne žele

Povodom "Svjetskog dana za mir" - masonska tvorevina koja propovijeda mir bez Krista - koji sadašnji Vatikan zdušno pozdravlja, nasljeđuje i propagira, Uzurpator - sionistički agent -, optužio je za demagogiju one koji odbacuju masovnu migraciju zbog kulturnih, ekonomskih i sigurnosnih pitanja:"U mnogim zemljama koje su destinacije migrantnog gibanja naširoko se proširila retorika koja naglašava rizik za nacionalnu sigurnost ili trošak primanja onih koji dolaze, prezirući tako ljudsko dostojanstvo koje se treba priznati svima budući su sinovi i kćeri Božji", tvrdi Uzurpator sugerirajući da ne otvoriti vrata svima koji hoće ući predstavlja napad na ljudsko dostojanstvo (usput plasirajući svoju uobičajenu herezu da su svi - kršteni ili nekršteni - djeca Božja samim tim što su ljudi).

Još podržava antifašiste i neoliberale:

"Oni koji potiču - npr. ja isti - strah prema migrantima, često iz političkih ciljeva, umjesto da grade mir, siju nasilje, rasnu diskriminaciju i ksenofobiju, sve što pretspotavlja veliku brigu za one koji ozbiljno prilaze problemu zaštite svakog ljudskog bića".

Potiče nacije da prihvate migrante i izbjeglice, koji "donose sa sobom bogatstvo svoje hrabrosti, svog kapaciteta, energije i nada, i, svakako, bogatstva svoje vlastite kulture obogaćujući tako nacije koje ih prihvaćaju."

Znaš šta, Jorge, ama taman si sve tako lijepo sročio, k'o spiker na dnevniku. Šteta što jedan iz Somalije uđe u bolnicu St. Egidio u Rimu i samo što ne siluje jednu ženu pred porodom. Šta ćeš, Jorge, ne možeš sve baš predvidjeti. Ali biće još prilike... ako iko ostane da ti još vjeruje. No, tvoji antife ne će te ostaviti.


Nema komentara:

Objavi komentar