utorak, 8. svibnja 2018.

Osveta Don Antonija Livi se nastavlja: "Ratzinger nije rješenje za današnje probleme"


Ne znam da li se radi o istom intervjuu od  prije par dana, ali Gloria.tv je izašla sa još jačim tvrđenjima Don Antonija Livi, ovaj put odnoseći se na poskoncilsku krizu u svom opsegu. U istom ovaj bivši član Opusa Dei („bivši“ od prije malo mjeseci, nakon što je potpisao „Correctio filialis Papi Franji; kao da se radi o naredbi donešenoj izvan Opusa) demontira i ne ostaje kratak „mit Ratzingera“ i lažne nade da će biti on taj koji bi spasio aktualnu situaciju. Prelazim na prijevod, ostavljajući kratki komentar na kraju:

Ratzinger nije rješenje današnjih problema

Sve pape od Vatikana II imali su simpatije za neo-modernizam
Govoreći s Gloria.tv, Monsignor Antonio Livi, bivši dekan i profesor na Sveučilištu Rimskog Lateranca, istaknuo je da su sve pape od II. Vatikanskog koncila imali stav uvažavanja prema heretičkom neomodernizmu, uključujući Benedikta XVI, kKoji je priznao da je u osnovi bio slagao s heretičkim teologom Karlom Rahnerom. Kao papa, Benedikt je čak primio anticrkvenog teologa Hansa Künga.

Ratzinger nije rješenje današnjih problema

Na pitanje može li Ratzingerova teologija izvesti (današnju situaciju u Crkvi) iz sadašnje krize, monsinjor Livi odgovara: "apsolutno ne". Livi objašnjava kako je kao teolog Ratzinger pod neo-protestantskim utjecajem i suprotstavljen staroj Scholastičkoj teologiji koja ima racionalni, a ne sentimentalan pristup razumijevanju vjere.

Već Benedikt XVI  je izbjegavao autoritativni nauk

Prema Livi, dokumenti koje je objavio Benedikt XVI  su teologija, a ne dokumenti Magisterija. U tim dokumentima Benedikt XVI  raspravlja s drugim teolozima i manje je zainteresiran za inzistiranje u nauku katoličke vjere i na obrani od zabluda. Nadalje, Livi ističe da je Benedikt XVI proveo mjeseci i mjeseci svog kratkog pontifikata da napiše teološke knjige koje je objavio kao privatni teolog.

Ideologija "modernog čovjeka"

Mons. Livi ističe da je od Ivana XXIII došlo do mišljenja da Crkva mora "prevesti" katoličku dogmu u jezik razumljiv „modernom čovjeku“. Livi to naziva "mitom" i "fantazijom", jer "moderni čovjek" ne postoji, samo mnogi suvremeni ljudi koji su vrlo različiti među sobom. Livi objašnjava da je kategorija "modernog čovjeka" preuzeta iz onoga što propagiranju novine ili mediji . Ali – prema Don Antonio Livi - postoji  mnogo više unutar duše ljudskog bića od onoga što ideologija "modernog čovjeka" želi da vjerujemo.

"Novi Duhovi" su opresivni

Monsinjor Livi ističe da je neo-modernistička pastoralna praksa od Vatikana II često bila nazvana „novim Duhovima“. No, to pretvara pogrešne praktične odluke u nepogrešive doktrine. Stoga, u očima neomodernista, svi koji kritiziraju njihove pogrešno pastoralno djelovanje počinju svetogrđe i moraju biti kažnjeni.

Završni komentar:

Ove oštroumne tvrdnje, u skladu sa katastrofalnom aktualnom situacijom u okviru su nekih – malih, ali postojećih – molbi izvjesnih svećenika ili biskupa za energično i efikasno rješenje aktualne situaciju. Možda najizraženiji element predstavlja molba umirovljenog biskupa Corpus Christi (Teksas), Rene Gracida, valjano izabranim kardinalima (koji su po njemu oni od prije konklave 2013) da izaberu novog Papu (ništa manje nego to).

Ne ću reći šizma, jer onaj koji se odvaja od Franje zahrijevajući katolički nauk ne počinja nikakvu šizmu; govorim o pobuni protiv Bergoglia koja je na pomolu.
On to zbna. I bježati će naprijed. Što će ponovno ubrzati pobunu. 

Može biti da je baš i hoće; u svakom slučaju izgleda neizbježiva.

Nema komentara:

Objavi komentar