utorak, 6. ožujka 2018.

Uska su vrata i tijesan put koji vodi u Život


"Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!" (Mt 7,13)

Iskoristi vrijeme. Ne daj se zavesti prividnim dobrom koje odvlači od pravog puta. Ne plaši se trpljenja, Bog će ti dati snagu, i utjehu. Ne brini se tjeskobno za sutrašnji dan, o tome se brinu pogani, i ginu zbog te brige.

Čak i sreća ima korijen u obliku križa.

Nema komentara:

Objavi komentar