nedjelja, 18. ožujka 2018.

Komentar o poljskom svećeniku koji je na misi molio za Franjinu smrt, jer "odvodi od Isusa"

Riječ je o krakovskom umirovljenom svećeniku, Profesoru Edwardu Staniek (bivši rektor krakovske bogoslovije, 1993-2001). Na misi 25. veljače njegova molitva bila je kratka i jezgrovita: "da mu Duh Sveti dadne obraćenje, ali ako ne - onda brzi odlazak u Očevu Kuću".Komentar:

1. "u Očevu Kuću" ne može se reći za onoga koji umire nepokajan ili neobraćen.

2. Može se moliti se za obraćenje jednog notornog heretika. Može se moliti i za njegovu smrt, ukoliko je njegov život poguban za vjeru tolikih. Vlč. Staniek se odnosi na sljedeći članak Sume Teologije Sv. Tome Akvinskog (Dio II-II, pitanje 11, čl. 3: Treba li se tolerirati heretike?):

"Kod heretika treba imati u vidu dva aspekta: prvi, prema njima samima; drugi, prema Crkvi. U odnosu na njih radi se o grijehu na osnovu kojeg ne samo zaslužuju odvajanje od Crkve preko izopćenja, već također i odvajanje smrću od svijeta živih..."

I s obzirom na drugi aspekt, podsjeća na stav Sv. Jeronima: "Treba odsjeći nekorisno meso, i gubavu ovcu treba odvojiti od stada, da se ne bi desilo da cijela kuća izgori, tijelo se korumpira, meso se pokvari i stoka se izgubi. Arrio, u Aleksandriji, bio je tek iskra, ali,jer nije bila ugašena na vrijeme, cijela kugla zemaljska bila je zahvaćena njegovim požarom".

3. Bog ne oduzima život Franji, ili bolje Bergogliju. Već pet godina sije poguban nauk, i ništa značajno se nije dogodilo. Govorilo se o mogućim korekcijama, ali na koncu ništa. Ne možemo očekivati da Bog učini za nas što Crkva treba. Jer ako Franjo i umro danas, ostaje korov i štetočina koju je posijao. Što onda sa tim? Tko će to poslije očistiti? Ili se ne će dirati?

Nego: oni koji imaju ikakav autoritet u Crkvi trebaju se ustati i reći mu: napolje, napolje Uzurpatore sa mjesta koje bestidno zauzimaš! Mislim da bi na to mogli i pozvati vjernici na Trgu Svetog Petra, sa odgovarajućim natpisom.

A Bog njemu dao obraćenje prije smrti.

Nema komentara:

Objavi komentar