nedjelja, 2. listopada 2016.

VoxNews: "Bio je to međureligijski koncert, jedan od onih koji se toliko voli Mula Bergoglio"

Il Giornale (23/09/2016): "Islam ulazi u Florencijsku katedralu. Sinoć, i po prvi put u 720 godina povijesti, islamske pjesme su odjekivale pod kupulom Santa Maria del Fiore.

Koncert, koji je dio festivala 'O flos colende', promoviran od Opera del Duomo, nastoji ujediniti tri svjetske religije preko muslimanskih, kršćanskih i židovskih melodija. Inicijativa, koja je prošle godine imala mjesto u milanskoj bazilici Santa Maria della Passione pod imenom "Tri vjere, samo jedan Bog", razbuktala je polemiku u cijeloj Florenciji.

Pod kupulom Brunelleschi odjekivala je islamska pjesma "Kuran Pravde" i kuranske šure. Muslimanskim melodijama bile su pridružene kršćanske i židovske".VoxNews nije mogao ništa drugo reći do jasnog opisa dogođenog: "Bio je to međureligijski koncert, jedan od onih koji se toliko voli Mula Bergoglio".

Nemoguće je sustići Bergoglia u svim njegovim avanturama, nedostiživ je kao da bi bio Usain Bolt; volimo više porinuti što je dublje moguće u tolika bitna pitanja. Ali ovo što se događa je slika i odraz onog bitnog što se događa u Crkvi i svijetu u našem vremenu, čega moramo biti svjesni i ne zabiti glavu u pijesak poput noja.

Stoga samo par crtica da ih imamo u vidu:

U Gruziji (01/10/2016): "Ne smijete nikada pokušavati preobratiti pravoslavce. Oni su naša braća i sestre, učenici Isusa Krista".

Pisac ovog bloga ima, i nastaviti će imati ako Bog da, što se autorove strane tiče biti će tako, a mislim i onih na koje se odnosim: imam dakle prijatelja i srba i bugara i rusa, i svi znaju što sam i kako mislim. Uvijek sam razlikovao između osobe, koju moramo poštivati, i ideologije koju - Bože sačuvaj! - ne možemo poštivati ukoliko je pogrešna. Jer mi moramo biti učenici Onoga koji je rekao: "Vaš govor neka bude: da, da; ne, ne. Što je više od toga, dolazi od zla."

Dakle, treba praviti razliku između osobe i ideologije. I ako ti tako postupaš, vjeruj mi, lakše će te poštovati čak i tvoji neprijatelji. Možda će te neki doista i mrziti, ali na neki način će te poštivati. I lakše će te shvatiti.

I jer je Isus, uzurpatore moj žalosni i tužni, osnovao ne dvije Crkve, ili deset, već jednu jedinu. mi smo dužni pripadati toj Crkvi. Mi, i "pravoslavni", i svi drugi. Bog zna i sudi svačiju savijest, ali mi smo dužni navijestiti istinu i ne skrivati je. Jer Bog je rekao: "Idite i propovijedajte po svom svijetu sve što sam vas naučio, i krstite ih u ime Oca, i Sina, i Duha Svetoga."

I "pravoslavni" su molili isto vjerovanje s istim značenjem kao i mi do 1054: "... vjerujem u Jednu, Svetu, Katoličku i Apostolsku Crkvu...", jer je "Crkva stup i potporanj istine" (1 Tim 3, 15).

I mislim isto da ako netko ne pomaže "pravoslavnima" da ponovo postanu katolici, to si ti. Istina je da su tradicionalno imali negativan stav prema papi u Rimu, ali mislm da i oni vide da nešto nije u redu (bbc.com/russian):1 komentar: