srijeda, 20. svibnja 2015.

Komentar a Franjinoj himni: "Da svi budu jedno", izvedba Odino Faccia

Na sam Veliki Tjedan ove godine bio je predstavljen Franjin himan "Da svi budu jedno". Izvedba je pripala argentismom pjevaču Odino Faccia. Prilažem u prvom redu izvedbu, sa originalnim tekstom i njegovim prijevodom koji možete vidjeti ispod videa.


Originalni tekst:

Para que todos sean Uno

Este mensaje es de luz y esperanza
Luz que atraviesa la oscuridad
Nunca dejes que determine tu vida el pasado
Mira siempre adelante
El futuro está en tu mente,
En tus manos y en tu corazón

Coro:
Para que todos sean uno
Ya no existen los muros
Solo el valor del encuentro
Que es el puente hacia la Paz
Para que todos sean uno
La unidad es el camino

Una alianza siempre abierta
Al amor y a la verdad
Cuando te encuentres ante el dolor
Tienes que hacer lo que el corazón pide
Porque los gestos más auténticos
Son los que solos vienen
El futuro está en tu mente
En tus manos y en tu corazón

Coro:
Para que todos sean uno
Ya no existen los muros
Solo el valor del encuentro
Que es el puente hacia la Paz
No renuncies a la identidad
Para vivir en armonía
Para que todos sean uno
La unidad es el camino

Una alianza siempre abierta
Al amor y a la verdad


Coro:
Para que todos sean uno
Ya no existen los muros
Solo el valor del encuentro
Que es el puente se hacia la Paz


Prijevod:

Da svi budu jedno

Ovo poruka je svjetla i nade,
Svjetla koje prodire kroz tamu
Nikad ne dopusti da prošlost nadvlada tvoje život
Gledaj uvijek naprijed
Budućnost je u tvojoj misli,
U tvojim rukama i u tvom srcu

Kor:
Da svi budu jedno
Više ne postoje zidovi
Samo vrijednost susreta
Koji je most prema Miru
Da svi budu jedno
Jedinstvo je put

Savez uvijek otvoren
Ljubavi i istini
Kada se nađeš pred bolju
Trebaš napraviti što te srce moli
Jer su autentične geste
One koje same dolaze
Budućnost je u tvojoj misli,
U tvojim rukama i u tvom srcu

Kor:
Da svi budu jedno
Više ne postoje zidovi
Samo vrijednost susreta
Koji je most prema Miru
Ne odriči se identiteta
Da bi živio u harmoniji
Da svi budu jedno
Jedinstvo je put

Savez uvijek otvoren
Ljubavi i istini

Kor:
Da svi budu jedno
Više ne postoje zidovi
Samo vrijednost susreta
Koji je most prema Miru


Komentar:
Disko muzika? Pop, rok? Negdje pop. Izvedba: smješna. Kontekst: neprihvatljiv! Na Veliki Tjedan dati ovo? Ni na Veliki Tjedan, ni nikad, ukoliko je muzika koja bi trebala biti prožeta kršćanskim duhom.

Gdje je Krist? Govori li se o Isusu Kristu igdje? Niti se spominje Krist, ni vjera, ni Bog Otac, ni Sin, ni Duh Sveti. Navodi se molitva Isusova iz Ivanovog Evanđelja: "Da svi budu jedno". Ali u kojem kontekstu? "Jedinstva", "Mira", "vrijednost susreta", "što te srce moli", i slično.

Masoni bi mogli potpisati istu pjesmu, ta oni su davno počeli: Sloboda, Bratsvo, Jednakost! 

A i mi nije da nismo prošli sličnu školu (možda se neki budu prepoznali):I dođe li nam mir, imadosmo li ljubavi među sobom? Ne, jer Boga nije bilo među nama. Mir je plod Duha Svetoga, kojeg nam Bog darova po Kristovoj, Sina Svoga Žrtvi na križu presvetom. To je mir, ostalo nije mir. Ne može ga biti.

Franjina himna liči mi na moderniju himnu (od Titove verzije) We are the World, kojoj je zadatak promicanje i podupiranje Novog Svjetskog Poretka:I ovo "podupiranje" je "poboljšano"; nema tu šta reć: ne posustaju. Može se vidjeti na sprovod Michel Jacksona, obratite pažnju na logotipe koji se pokazuju na scenariju oko segunde 37:Upravo "AS ONE" (kao Jedan):


sa znakovima glavnih religija (polumjesec je oko segunde 35), koji svi potpadaju pod Davidovu Zvijezdu, što je kabalistički, masonski znak Njihovog Svjetkog Poretka kojem će biti podvrgunte sve religije, podvrgnute njihovoj misli, pretenziji i cilju. U kojem će svakako i Katolička Vjera, ili jedina od Boga dana Religija trebati ostaviti svoju misiju ("idite i poučavajte sve narode i krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga") navodno prilagođavajući se "današnjem mentalitetu" i sličnim izgovorima.

Međutim: Ja sam s vama U SVE DANE do svršetka svijeta. 

I zbog toga, neće uspijeti protivnici Božji... ali i zbog rečenog treba naznačiti da će vjernici morati biti spremni na svaku žrtvu, u očekivanju blažene nade, dolaska Našeg Gospodina Isusa Krista.

1 komentar:

  1. AAjme meni, majko moja! A kad ja nekome kažem da mi ovaj papa ne ulijeva povjerenje, onda kažu da hulim, da sam zavedena, da se Papu mora slušati. A Isus nije rekao - slušajte Petra nego i Petru i svima, slušajte Moju riječ, slijedite Moj put jer sam Ja put, istina i život. A, oče Franjo, gdje ti je u pjesmi Bog?! Kako ono:...budućnost je u TVOJIM mislima, u TVOM srcu, a ne u predanosti Isusu!!! A što je s onom:teško čovjeku koji se u čovjeka uzda. Kad je Isus rekao:vrata je paklena neće nadvladati (crkvu), to onda znači da će je pokušavati nadvladati. Izvana je nikada ne bi nitko mogao srušiti jer biti unutra znači biti u Bogu i s Bogom, ali ako iznutra ide napad, e onda je prava opasnost. Uza sve to, ja sa svima koji slijede Isusa ponavljam: dođi, Gospodine Isuse! Maranatha!

    OdgovoriIzbriši